Witamy w Akceleratorze

W czwartek, 8 grudnia, odbył się DemoDay kończący cykl edukacyjny Akceleratora Innovatorium. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej (offline i online) a swoje pitch decki zaprezentowało 11 z kilkudziesięciu zespołów i projektów biorących udział w programie.

O nas

Fundacja Innovatorium

Jesteśmy think tankiem skoncentrowanym na innowacyjności, rozwoju technologii i nowych mediach. Prowadzimy badania i analizy w ważnych obszarach dla rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki takich jak rozwój startupów, fundusze Venture Capital, współpraca nauki z biznesem, transformacja cyfrowa i zarządzanie innowacją. Dostarczamy wiedzę poprzez raporty i publikacje oraz uczestniczymy w debacie publicznej poprzez organizację wydarzeń oraz współpracę z mediami.

O projekcie

Akcelerator Innovatorium dla zespołów tworzących rozwiązania oparte na wykorzystaniu big data i sztucznej inteligencji. W ramach projektu akceleracyjnego Fundacja przeprowadzi cykl edukacyjny z udziałem wykładowców renomowanych uczelni oraz ekspertów branżowych i doświadczonych przedsiębiorców. Zajęcia z obszaru zarządzania strategicznego i modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji będą uzupełnione o tematykę prawną związaną z ochroną własności intelektualnej oraz uwarunkowania prawne internacjonalizacji / globalizacji biznesu. Uczestnicy programu uzyskają wsparcie doświadczonych mentorów oraz doradztwo w zakresie finansowania zespołów oraz współpracy z funduszami Venture Capital.

Partnerami w programie są fundusze VC:
Movenscapital.com
Cofounder.zone
Fundingbox.vc

Podczas Demo Day (spotkanie w formie hybrydowej offline i online) zaprezentowane będą wyniki prac zespołów w obecności mentorów, przedstawicieli funduszy venture capital oraz firm mogących być zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań.

Projekt jest finansowany z grantu przyznanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Partnerzy

Fundusze VC - partnerzy programu

https://fundingbox.vc
https://www.cofounder.zone
https://movenscapital.com/

Mentorzy, Wykładowcy

NASI Mentorzy, Wykładowcy

Poznaj naszych mentorów, doświadczonych przedsiębiorców i wybitnych wykładowców, którzy pomogą w rozwoju Waszych pomysłów w ramach programu edukacyjnego

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ