Jerzy Cieślik

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze) (1988). Profesor zwyczajny od 2017 r.

W latach 1971-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS (SGH). W latach 1983-1989 łączył działalność naukową z pracą w charakterze konsultanta w krajach Afryki i Azji, działając na zlecenie organizacji międzynarodowych: UNIDO, UN Centre on Transnational Corporations oraz World Tourism Organization. Realizowane projekty dotyczyły usprawnienia procesu transferu technologii do krajów słabo rozwiniętych, wzmocnienia pozycji tych ostatnich w negocjacjach z zagranicznymi inwestorami oraz wdrożenia systemów informacyjnych wspierających procesy decyzyjne

W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce. Był odpowiedzialny kolejno za pion doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Licencjonowany doradca podatkowy.

Od 2004 r. profesor i dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule.

Inicjator licznych programów wspierania ambitnych form przedsiębiorczości w Warszawie i na terenie woj. Mazowieckiego. W latach 2007 – 2009 na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) opracował koncepcje i zrealizował program szkoleniowo – doradczy w zakresie przedsiębiorczości w obszarach zaawansowanych technologii – INNOWATOR. Łącznie przeszkolono 50 młodych pracowników naukowych z całego kraju. Najlepsi otrzymali od FNP dofinansowanie, niezbędne do uruchomienia firmy opartej na zaawansowanych technologiach.