Wiesław Cetera

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – projektowanie i organizacja systemów informacyjnych (mgr inż.), doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, doktor habilitowany w zakresie nauk o mediach, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 2019).

W latach 1983 – 1990 dziennikarz oraz redaktor naczelny czasopisma „Informatyka, Komputery, Systemy”. W latach 1989 – 2008 menedżer przedsiębiorstw w sektorze poligraficznym. Od 2013 współtwórca Logistyki Mediów – studiów I i II stopnia oraz kierunku Zarządzanie Big Data na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor publikacji z zakresu ekonomii mediów, poligrafii, logistyki, innowacji, stylometrii i analizy dużych zasobów danych (Big Data).

W ramach Uniwersytetu Warszawskiego i spin off’u Centrum Rafinacji Informacji sp.  z o.o. realizował szereg projektów Big Data takich jak „Opracowanie rozwiązania dotyczącego pozyskiwania i analizowania informacji ze źródeł BigData z zakresu B+R+I”. (grant NCBiR), „Opracowanie rozwiązania dotyczącego monitorowania trendów technologicznych” (grant NCBiR), „Realizacja projektu Identyfikacja, Kolekcjonowanie i ocena nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w   w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA)”.