Program

Program

Uczestnicy programu akceleracyjnego, finansowanego z grantu przyznanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, otrzymają użyteczną wiedzę, opiekę mentorską oraz dostęp i wsparcie w relacjach z funduszami VC. 

Najważniejsze korzyści dla zespołów to globalna perspektywa, dostęp do międzynarodowego networkingu i specjalistyczna wiedza dopasowana do zespołów pracujących nad projektami z obszaru analityki danych i sztucznej inteligencji. W trakcie programu zaczynającego się 30 czerwca a kończącego się w grudniu 2022 roku uczestnicy przejdą przez cykl szkoleniowy realizowany przez akademików z renomowanych uczelni zagranicznych i polskich oraz praktyków biznesu. Przy wyborze zgłoszonych projektów (a zatem i uczestników programu) będziemy kierować się ich dojrzałością, potencjałem biznesowym i jakością zespołu.

Zajęcia odbywać się będą online raz w miesiącu (czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień), każdy blok będzie trwał 3 – 4 godziny i będzie zorganizowany w ciągu dnia – konkretne terminy będą podane z wyprzedzeniem. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy programu otrzymają wcześniej informacje o dokładnych datach i godzinach spotkań oraz link do platformy na której będą prowadzone poszczególne zajęcia online w formie webinarów. Każdy z członków zespołu będzie miał możliwość korzystania z wiedzy mentorów w rozwoju koncepcji biznesowej oraz zweryfikować ją podczas Demo Day w rozmowach z funduszami Venture Capital.

Pierwsze, inaugurujące program, zajęcia odbędą się w czwartek, 30 czerwca o godz. 10, i będą miały charakter organizacyjny. Wykład wprowadzający poprowadzi prof. Michał Kosiński ze Stanford University.

Podczas Demo Day (spotkanie przewidziano w formacie hybrydowym offline i online), który odbędzie się na zakończenie cyklu zajęć w I połowie grudnia 2022, zaprezentowane będą wyniki prac zespołów w obecności mentorów, przedstawicieli funduszy venture capital oraz firm mogących być zainteresowanych komercjalizacją wypracowywanych przez zespoły rozwiązań. Spotkanie to odbędzie się w Warszawie.

Projekty o największej wartości biznesowej mogą otrzymać finansowanie z funduszy współpracujących z programem akceleracyjnym. Niezależnie od tego zespoły otrzymają wsparcie networkingowe i dostęp do potencjalnych partnerów,  klientów i inwestorów branżowych.

Dzięki cyklowi warsztatów z udziałem wybitnych akademików i praktyków biznesu technologicznego wszyscy uczestnicy znacząco zwiększą praktyczną wiedzę o rozwoju biznesu.

Uczestnicy programu akceleracyjnego otrzymają od organizatorów certyfikaty jego ukończenia. Udział w programie akceleracyjnym dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników jest całkowicie bezpłatny.

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ