Agnieszka Skala

Dr hab. Agnieszka Skala, jest prof. Politechniki Warszawskiej, badaczką i mentorką kolejnych „pokoleń” startupów w Polsce.

Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Absolwentka SGH w Warszawie oraz alumni pierwszej edycji Lean Launchpad Educators Program na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest też współzałożycielką Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN, która od 2011 r. edukuje przedsiębiorców w duchu Lean Startup.

Agnieszka Skala współpracuje z przedsiębiorstwami, inkubatorami i akceleratorami w zakresie przedsiębiorczości startupowej. Specjalizuje się w innowacyjnych modelach biznesowych. Jest autorką monografii: „Digital Startups in Transition Economies” (2019).

Jako członek Rady Programowej Fundacji Startup Poland współtworzyła coroczne badanie „Polskie Startupy” w latach 2015-2018. Obecnie współtworzy system mentoringu dla startupów w ramach europejskiego konsorcjum ENHANCE.