Zespoły

Moovee Med. Planowanie operacji ortopedycznych w modelu SaaS

Moovee Med to rozwiązanie ułatwiające i przyspieszające planowanie operacji ortopedycznych, w szczególności zabieg osteotomii.  Osteotomia to zabieg korekcji kolan szpotawych i koślawych polegający na nacięciu kości oraz ustabilizowanie operowanego miejsca. Osteotomii używa się także w przypadkach zmian zwyrodnieniowych oraz dysplazji stawu biodrowego. Kąt nacięcia kości wyznacza się porównując oś mechaniczna kończyny i oś faktyczną kończyny na zdjęciach RTG. Wykonywane jest to manualnie za pomocą prostych narzędzi software’owych. 

Projekt naszego zespołu przyspiesza proces przygotowania zabiegu osteotomii poprzez wykorzystanie autorskich technologii pomiaru parametrów biomechanicznych. Technologia opiera się na analizie obrazów, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym i pozwala na wyznaczenie z wysoką dokładnością wartości niezbędnych do zaplanowania zabiegu.

Moovee Med to narzędzie w architekturze SaaS, za pomocą którego placówka medyczna przekaże do chmury obliczeniowej zdjęcia RTG, wyniki MRI oraz sekwencje wideo przedstawiające mechanikę chodu. Algorytmy analizy obrazów oraz sztucznej inteligencji (w tym autorski algorytm Moovee) określą przebieg osi mechanicznej oraz rzeczywistej w kończynie pacjenta w oparciu o obliczenia biomechaniczne.

Następnie wyniki obliczeń naniesione na zdjęcia RTG zostaną przekazywane do placówki medycznej celem weryfikacji. Na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych przez lekarza danych wykonywany będzie plan operacji oraz parametryzowane modele klinów, przymiarów do piły oraz (lub) wkładek ortopedycznych, które następnie drukowane będą na drukarce 3D z wykorzystaniem certyfikowanych filamentów przeznaczonych do druku materiałów medycznych.

Odbiorcami narzędzia są: kliniki ortopedyczne, szpitale z oddziałami ortopedycznymi, poradnie fizjoterapeutyczne.

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ