Badania eye-trackingowe, czyli analizujące ruch gałek ocznych, są źródłem ogromnej ilości danych, co do zachowań użytkowników. Rozwiązanie, nad którym pracujemy, to system sieci neuronowych i procesów przetwarzania danych, który mierzy wpływ emocji społecznych na zachowania i na wskaźniki biznesowe.   

Nasz system Emotiv, dzięki wykorzystaniu kamery komputera lub smartfona, daje możliwość badania emocji dowolnej liczbowo grupy konsumentów w naturalnych sytuacjach zakupowych/korzystania z produktu/etc. Dostarczy on wiedzę dodatkową dla consumer experience, która nie tylko wyjaśni zachowania, ale będzie podstawą doboru sposobów wpływu na zachowania użytkowników.

System będzie oderwany od rozwiązań hardwarowych, a zakres wykrywanych emocji oraz danych o postrzeganiu będzie bardzo szeroki. Jest to rozwiązanie interdyscyplinarne bazujące na Computer Vision, nauce o emocjach, wiedzy biznesowej. Nie jest to aplikacja ani rozwiązanie hardwarowe, ale system algorytmów pozwalających na precyzyjne wnioskowanie, bazujący na sieciach neuronowych. Rozwiązanie łączy ocenę emocjonalną, uwagę poświęconą danemu analizowanemu przedmiotowi z biznesowymi regułami wynikającymi z pomiaru, dając proste narzędzie, które uczyni sytuacje laboratoryjne dostępnymi dla codziennych analiz i predykcji.

Zaproponowana przez nas rezygnacja z drogiego, hardwarowego rozwiązania na rzecz softwarowego, otworzy dostęp do takich badań dla firm z sektora MSP.

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ