Webinary

Tomasz Goliński: Pozyskanie kapitału to wyzwanie. Warto wiedzieć, jak zaprezentować się przed funduszem VC

Proces inwestycyjny oraz współpraca miedzy spółkami i funduszami venture capital stanowiły temat prezentacji Tomasza Golińskiego podczas listopadowej sesji Akceleratora Innovatorium.

Wybór instrumentów finansowych zależy od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się przedsiębiorstwo. – Wczesny etap wiąże się z dużymi wyzwaniami, ale etap pomysłu, transferu czy weryfikacji jest bardzo dobrze finansowany w Polsce ze środków publicznych – mówił Tomasz Goliński. – Głównym wyzwaniem jest pozyskanie kapitału, dlatego warto wiedzieć, jak zaprezentować się przed funduszem VC.

Pierwsza wskazówka – radykalna: Nie bierz pieniędzy od VC, jeśli nie jesteś pewien, że to właściwa droga dla twojego projektu.

– Trzeba być świadomym, że fundusze VC stawiają na skalę działalności spółki i jej powiększanie, a co za tym idzie na wzrost wartości całego biznesu. To oznacza ciągłe inwestowanie pozyskanych środków w rozwój przedsiębiorstwa – tłumaczył Goliński, przekonując, że w takiej sytuacji konieczne jest założenie, że przedsięwzięcie zwielokrotni wartość na przestrzeni lat, nawet kosztem jego rentowności. Jeśli jednak fundusze VC to jest to, „be bold” – radził Goliński.

Odwaga w prezentacji pomysłu może być decydująca. Bez udowodnienia, że chodzi o ambitny i rokujący cel, trudno będzie przekonać VC do współpracy. – Warto pokazać determinację do zdobywania rynku globalnego czy zdominowania obszaru, na którym działa przedsiębiorstwo. Ambitne cele mają urealnić potencjał wzrostu spółki w dłuższym okresie – przypominał Goliński. Oczywiście same zapewnienia to za mało, więc…

Build the strong team

Jak mówił Tomasz Goliński, nie chodzi o kompletny zespół na starcie, ale komplementarny już tak, by projekt mógł ruszyć. Umiejętność przedstawienia zespołu oraz przeprowadzenie prezentacji, zwięźle podsumowującej działalność spółki jest na tym etapie kluczowa.

Warto zacząć od ogólnej koncepcji i informacji o zespole, produkcie, technologii, a także przedstawienia grupy docelowej, opisania modelu biznesowego i możliwej konkurencji. Nie można naturalnie zapomnieć o warunkach inwestycyjnych.

– Startupowcy powinni zwrócić uwagę na smart money czyli poszukiwanie środków finansowych, które nie ograniczają się jedynie do inwestycji kapitałowej, natomiast inwestorzy powinni wnieść w ramach współpracy jakąś dodatkową wartość – podkreślał Goliński.

Don’t sell cheap

Nie sprzedawaj tanio – radził prelegent. I podkreślał: – Szanuj swoją wartość nawet na wczesnym etapie rozwoju i myśl długoterminowo. Galiński uczulał, że cały czas trzeba pamiętać o  strukturze udziałowej naszej spółki i myśleć o nieoddawaniu kontroli nad nią w kontekście procentowego układu sił, przynajmniej do rundy inwestycyjnej na poziomie kilkunastu milionów zł. – Nie można być zepchniętym do roli mikroudziałowca w całej strukturze – przestrzegał. 

Dywersyfikacja chroni

W kontekście prowadzenia biznesu trzeba pamiętać o dywersyfikacji, dlatego do rozmów warto zapraszać wiele funduszy. Ale dywersyfikacja powinna być też implementowana w zakresie działalności spółki. Jeśli produkt nie daje przychodów, można i należy szybko zmienić koncepcję biznesową. 

Słuchaj swoich klientów

Nakłady pracy często ugruntowują przekonania founderów, którym trudno przyznać, że rozwiązanie nie jest idealne. Tymczasem Tomasz Goliński przekonywał: – Warto być elastycznym w pracy z produktem. Nawet już po pozyskaniu inwestora! Warto wsłuchiwać się w trendy rynkowe i być trochę kreatorem tych trendów. To pozwala uniknąć błędów dużych korporacji,  które ignorują innowacje z rynku – mówił.

Term sheet, due diligence i… umowa

Zwieńczeniem I etapu powinno być otrzymanie od inwestora dokumentu, podsumowującego warunki inwestycyjne (term sheet). Po jego podpisaniu inwestorzy rozpoczynają proces due diligence czyli badanie spółki. Jakie? To zależy, ale pewne jest m.in. badanie prawne spółki, finansowe, technologiczne. Po podpisaniu umowy nastąpi wpłata środków na konto. Trzeba też pamiętać, że fundusze po inwestycji będą oczekiwać raportowania z działalności spółki.

Dr Tomasz Goliński, founding partner Cofounder Zone

Wykład odbył się 24 listopada podczas sesji Akceleratora Innovatorium

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ