Zespoły

StoryPlanetGo – łatwość zwiedzania z aplikacją

StoryPlanetGo to płatna platforma turystyczna łącząca przewodników i ekspertów z różnych dziedzin z żądnymi wiedzy turystami.

Kupowanie papierowych przewodników, przeglądanie ich i tworzenie, na podstawie zebranych informacji, planu podróży ma swój urok, ale coraz mniej osób dysponuje potrzebnym do tego czasem i ochotą. StoryPlanetGo to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownik otrzyma to czego naprawdę potrzebuje – gotowe trasy do zwiedzania, zawierające ciekawostki zgodne z jego zainteresowaniami.

Opracowane przez zespół projektowy założenia zakładają, że za przygotowanie tras zwiedzania odpowiedzialni będą przewodnicy turystyczni i autorzy blogów w tej tematyce, którzy w ten sposób będą monetyzować swoją wiedzę. Przystępne oprogramowanie umożliwi im szybkie dodawanie kolejnych szlaków, a turyści kupując je będą mieli do dyspozycji gotowe trasy do zwiedzania w formie przewodnika w aplikacji. Innowacyjność projektu polega na wyposażeniu platformy w system automatycznego generowania tras z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, umożliwiających 

identyfikowanie i generowanie POI (point of interest) na mapie na podstawie analizy treści książek, scenariuszy filmowych oraz artykułów. By następnie połączyć je w wycieczkę wraz z oszacowaniem czasu jej trwania oraz automatycznym przygotowaniem opisów szlaków i atrakcji turystycznych w języku polskim i angielskim. 

Oprogramowanie dostępne jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej i systemu desktop, a dla podmiotów B2B w formie SaaS.

Platforma turystyczna umożliwia przewodnikom szybkie tworzenie tras, a kupującym je turystom, łatwość zwiedzania z aplikacją.

Dodatkowo platforma wyposażona jest w innowacyjny system automatycznego generowania szlaków do zwiedzania. Wykorzystuje do tego sztuczną inteligencję, które umożliwia automatyczne identyfikowanie i generowanie POI (point of interest) na mapie. Jest to możliwe dzięki analizie treści książek, scenariuszy filmowych oraz artykułów, a następnie połączenie ich w wycieczkę. Tak powstaje trasa zwiedzania wraz z oszacowaniem czasu do jej przejścia oraz automatycznie generowany opis szlaków i atrakcji turystycznych w języku polskim i angielskim.

Oprogramowanie dostępne jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej i systemu desktop, a dla podmiotów B2B w formie SaaS.

http://www.storyplanetgo.com/

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ