Zespoły

Thermosafety: Inteligentny system bezpieczeństwa

Przeznaczony do monitorowania bezpieczeństwa w różnych środowiskach pracy, szczególnie w przedsiębiorstwach posiadających duże linie produkcyjne, wykorzystujące roboty i współpracę z człowiekiem oraz wykorzystujących specjalistyczne maszyny, dla których zastosowanie standardowych kurtyn bezpieczeństwa jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

W projekcie Thermosafety twórcy dążą do połączenia algorytmów sztucznej inteligencji z normami bezpieczeństwa. Industry 4.0. to już rewolucja przemysłowa, w której dużego znaczenia nabiera integracja ludzi i maszyn z wykorzystaniem internetu i technologii informacyjnych.

Klasyczne systemy oparte o bariery optyczne ograniczają pełną, bezpieczną współpracę z robotem z kilku powodów. Nie są w stanie klasyfikować czy w strefie zagrożenia jest człowiek – czy nieczłowiek. Nie dają  możliwości w łatwy sposób zdefiniować różnych stref bezpieczeństwa. Ponadto klasyczne systemy nie są skalowalne,  więc rozbudowa wymaga bardzo często przeprojektowania systemu i zakupu nowych urządzeń.  

Obecnie w miejscach współpracy człowiek-robot stosowane są tzw. wygrodzenia. Podstawową wadą takiego rozwiązania jest wyłączenie z ruchu dużej powierzchni fabryki. To z kolei powoduje, że wiele przedsiębiorstw wciąż zwleka z robotyzacją, mając ograniczoną przestrzeń. Głównym zadaniem projektu jest opracowanie systemu, który zapewni bezpieczeństwo w obszarze roboczym poprzez wykorzystanie systemów wizyjnych, pracujących w różnych zakresach spektralnych.

Połączenie tych modalności zapewnia urządzeniu Thermosafety możliwość skutecznej detekcji człowieka w obrębie roboczym robota lub innej maszyny przemysłowej, stanowiącej potencjalne niebezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu. Opracowana technologia oraz produkt pozwalają na definiowanie wirtualnych  kurtyn oraz obszarów bezpieczeństwa, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.


Cechy produktu Thermosafety

1. Potrafi odróżnić człowieka od maszyn/przedmiotów statycznych i dynamicznych. W stosunku do standardowych systemów bezpieczeństwa istnieje możliwość definiowania, kiedy należy aktywować alarm. Ten cel może być osiągnięty dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, a szczególnie głębokiego uczenia.
2. Pozwala zdefiniować w łatwy i szybki sposób różne, wirtualne strefy bezpieczeństwa (np. czerwona – jej przekroczenie całkowicie zatrzymuje robota i włącza system alarmowy, żółta – robot zwalnia i włącza system
ostrzegawczy).
3. Jest modularny, zmiana ustawień systemu wiąże się przede wszystkim ze zmianami w oprogramowaniu (np. zmiana stref, dodanie stref).
4. System pozwala również na zaimplementowanie funkcji nadzorowania strefy, wraz z detekcją konkretnych sekwencji czy akcji ruchowych.

Projekt Thermosafety wprowadza innowację na dwóch poziomach:

1. produktowej – ponieważ celem jest wprowadzenie na rynek nowego urządzenia pozwalającego na rewolucyjne podejście do zabezpieczenia miejsca współpracy człowiek-robot.
2. technologicznej – gdyż efektem realizacji projektu jest oprogramowanie i algorytmy oparte o sztuczną inteligencję. Zebrane zbiory uczące oraz opracowane metody są uniwersalne, możliwe do wykorzystania w wielu fabrykach.

Inteligentny system bezpieczeństwa bez fizycznych barier – Thermosafety by Unitem

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ