Zespoły

Platforma badawcza eRADS; Sztuczna inteligencja w walce z rakiem

Zadaniem projektu jest wspieranie radiologów w  praktyce diagnozowania zmian chorobowych w oparciu o obrazowanie medyczne.

System ułatwia i przyspiesza procedury diagnostyczne, poprzez pomoc w wykrywaniu, opisie zmian oraz tworzeniu raportu z badania radiologicznego. Założeniem projektu jest także ustandaryzowanie opisów wyników badań, co przełoży się na poprawę komunikacji między radiologami i klinicystami i w rezultacie na lepszą opiekę nad pacjentem.

 eRADS wspiera również tworzenie wiarygodnych, dobrze opisanych i referencyjnych zbiorów danych, które mogą posłużyć do rozwoju badań naukowych nad metodami  diagnozowania i leczenia nowotworów.

Zespół: Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy

www.opi.org.pl

Podobne artykuły:

Herb Polski
Flaga Polski

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Projekt: Akcelerator

DOFINANSOWANIE: 900 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 020 000,00 ZŁ